FAQs Complain Problems

Information Board

Post date
प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। 09/05/2016 - 10:42
आ.व.२०७२\७३ को प्रगती प्रतिवेदन। 08/23/2016 - 11:14
आ.व.२०७२\७३ लक्षित वर्ग कार्यक्रम र प्रगती विवरण। 08/17/2016 - 10:24
२०७३\७४को वार्षिक खरिद योजना र कार्य तालिका। 08/12/2016 - 12:15
२०७२\७३को आय,व्यय विबरण। 08/10/2016 - 13:20
कार्यक्रम अधिकृत र ईनजिनियर पदको परिक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना(मन्त्रालयको निर्णय)। 06/27/2016 - 15:42
सौर्य सडक बत्ति जडान गर्न सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना। 06/23/2016 - 10:30
कार्यक्रम अधिकृत र ईन्जिनियर पदको परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना। 06/12/2016 - 14:07
अ.न.पाको सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना। 05/15/2016 - 16:33
आमरगढी नगरपालिका कार्यालयको आ.व.०७१-७२ को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन। 04/24/2016 - 13:39

Pages