FAQs Complain Problems

नक्सा पास शहरी क्षेत्रको पक्की प्रति वर्ग फिट रु.

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
भवन निर्माण तथा वस्ति विकास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
रु.६।-
आवश्यक कागजातहरु: 

१. नागरिकताको प्रतिलिपि

२. जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. चार किल्ला खुलेको निवेदन

४. कर तिरेको रसिद