FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्री ज्ञानोदय विद्या निकेतन तुफानडाँडा

प्र.अ को नाम: 
जगदिश धामी
प्र.अ को सम्पर्क नं: 
9849888447
विद्यालयको ठेगाना: 
विद्यालयको कोड: 
730030032

विद्यालय छनौट गर्नुहोस:

विद्यालय तह छनौट गर्नुहोस: