FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्री घटाल मा.वि नुवाकोट

प्र.अ को सम्पर्क नं: 
9749808227
विद्यालयको ठेगाना: 
विद्यालयको कोड: 
730030027