FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्री बैजनाथ मा.वि मौरडा

प्र.अ को सम्पर्क नं: 
97498082224
विद्यालयको ठेगाना: 
विद्यालयको कोड: 
730030024