FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामुदायिक विद्यालयको आ.व. २०७९।८० अर्न्तगत शिक्षक कर्मचारीहरुको तेस्रो त्रैमासिक अवधि (माघ देखी चैत्र ) तलव भत्ता, पोषाक र अन्य विविभ शिषर्कको अनुदान निकासा ।