FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धमा । 09/03/2023 - 16:28
लिखित परिक्षा संचालन सम्वन्धमा । 09/01/2023 - 14:58
विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रम सम्वन्धमा । 08/30/2023 - 14:16
आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समेटिएको पुस्तिका (रातो किताव) 08/29/2023 - 12:10
संक्षिप्त शुचि प्रकासन गरिएको बारे। 08/25/2023 - 12:38
आ ब २०८०।८१ को स्वास्थ्य शाखाको श्रावण महिनाको प्रगति रिपोर्ट। 08/20/2023 - 17:59
कार्यसम्पादन सम्झौता । 08/15/2023 - 11:33
विद्यालय अनुदान कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारे । 08/15/2023 - 10:44
विद्यालय अनुदान कार्यान्वयनका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे । 08/15/2023 - 10:43
छुट प्राविधिक ग्रेटको निकासा सम्बन्धमा । 08/15/2023 - 10:41

Pages