फोटो नाम पद फोन ई.मेल
मंगल बहादुर शाही नि.कार्यकारी अधिकृत 9848031614 eo@amargadhimun.gov.np, mngl12sh@gmail.com
पदम राज भट्ट लॆखा अधिकृत ९८४८८०१७५५
लाल साउद नायब सुब्बा ९८४८७१०९२० lalsaud35@yahoo.com
टिका दत्त भट्ट अ.स.इ ९८४८८०११४३ tikabhatta98@gmail.com,bhatta.tika@yahoo.com
पदम बहादुर ऐर खरिदार ९८४८७६९१६१
सुरॆश प्रसाद पन्त खरिदार ९८४८७८६०६०
जनक राज रोस्यारा अ.स.इ ९८४८८०५२८० janak.roshyara@yahoo.com
कर्ण बहादुर बिस्ट खरिदार ९८४८७६६४८९ karanbista@gmail.com
रतन बहादुर एॆर खरिदार ९८४८७६६७४१
सिध्द राज जोशी वार्ड सचिब ९७४९५९२४४०
कॆशब सिँह भन्डारी वार्ड सचिब ९७४९५०३७४०
पदम बहादु साँकी वार्ड सचिब ९८४८७०२६१०
हरि बहादुर पाल वार्ड सचिब ९७४९५०८९४६
पुष्प राज पनॆरु वार्ड सचिब ९८४८७१७१९०
सूय प्रकस खडका वार्ड सचिब ९८४८८५५५३३
बादल राना थारु ड्राईभर ९८६८४६१५३७
तिलक राज बोहोरा ड्राईभर ९८४५१४७०४०
यज्ञ बहादुर भण्डारी कार्यलय सहयोगी ९८४८७२८८३३
हरी प्रसाद भट्ट कार्यलय सहयोगी ९८४८८०५४८४
विरेन्द्र प्रसाद पन्त कार्यलय सहयोगी ९८४८८०२३०९
दिनेस जोशी इन्जिनियर ९८४९५६५४४७ dineshjoshi19920630@gmail.com
Mangal Bahadur Shahi नि.कार्यकारी अधिकृत 9848031614 mngl12sh@gmail.com
कबिन्द्र राज भट्ट इन्जिनियर ९८४८८५१९९८ kabindrabhatt@gmail.com
रविन्द्र कुवँर आई.सि.टि.भी ९८४९३२०७२८ ict@amargadhimun.gov.np OR ic.amargadhimun@gmail.com
ईन्द्रा साउद कम्प्युटर अपरेटर 9848769112 indrasaud76@yahoo.com

Staffs