"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Photo: 

Designation:

Email: 
janak.roshyara@yahoo.com
Phone: 
९८४८८०५२८०
Elected or Staff: 
Staff

जनक राज रोस्यारा