"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Photo: 

Designation:

Email: 
karanbista@gmail.com
Phone: 
९८४८७६६४८९
Elected or Staff: 
Staff

कर्ण बहादुर बिस्ट