"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Phone: 
९८४८८०२३०९
Elected or Staff: 
Staff

विरेन्द्र प्रसाद पन्त