स्वच्छ सफा र सुन्दर सहर, सम्पूर्ण नगरबासीको एक मात्र रहर,डडेल्धुरा जिल्ला लाई मिति २०७३/०६/०१ गते देखि प्लास्टिक झोला आयात,बिक्री बितरण र प्रयोगमा गर्न रोक लगाउने निर्णय भएकोले सो निर्णय कार्यान्वयनमा सम्बध्द सबै पक्षको साथ, सहयोग र समर्थनको लागि अनुरोध छ।

अमरगढी नगरपालिकाको शिक्षा ,स्वास्थ्य ,जनसंख्या (जनजाती ,जनधन्त्वो ) ,नक्सा ,बैंक तथा बितिय संस्थाहरु ,सूचना तथा संचार सेवाहरु ,जनापर्तिनिधि ,पदाधिकारी ,कर्मचारी ,खानेपानी तथा बिधुतिय सेवाको सम्पूर्ण विवरण ग्राफिकल चार्ट सहित ।।।

Click pdf file to view

ब्यतिगत घटना दर्ताको बार्षिक विवरण पठाइएको बारे जानकारी

Click image to view

आ.व.२०७२\७३ को प्रगती प्रतिवेदन।

फाईलमा कोलिक्क गर्नुहोस हेर्नलाई।

आ.व.२०७२\७३ लक्षित वर्ग कार्यक्रम र प्रगती विवरण।

डाउनलोड गर्न फाईलको हेडिङ्गमा किलिक्क गर्नुहोस।

२०७३\७४को वार्षिक खरिद योजना र कार्य तालिका।

स्वीकृत योजनाहरुको विबरण।

वार्षिक कर्यतालिका ।

आर्थिक वर्ष ७२-७३ का लागि वडा नागर परिषद वाट स्वीकृत योजनाहरु ।

Pages

परियोजना अपडेट रिपोर्ट