FAQs Complain Problems

परियोजना अपडेट रिपोर्ट

अमरगढी नगरपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आ.ब. २०७५/०७६ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

आ.ब. २०७५/०७६ का वडा स्तरिय योजना तथा कार्यक्रमहरु

अा.ब ०७५/७६ का याेजनाहरु र खर्च बिबरण

ब्यतिगत घटना दर्ताको बार्षिक विवरण पठाइएको बारे जानकारी

Click image to view

आ.व.२०७२\७३ को प्रगती प्रतिवेदन।

फाईलमा कोलिक्क गर्नुहोस हेर्नलाई।

२०७३\७४को वार्षिक खरिद योजना र कार्य तालिका।

स्वीकृत योजनाहरुको विबरण।

वार्षिक कर्यतालिका ।

आर्थिक वर्ष ७२-७३ का लागि वडा नागर परिषद वाट स्वीकृत योजनाहरु ।

Pages