FAQs Complain Problems

Notice Board/सुचना पाटी

२१ अैा नगर परिषदको सुचना

Click your download file

दरभाउ पत्र सम्बन्धि सुचना

Click your download file

दरभाउ पत्र सम्बन्धि सुचना

Click your download file

निर्णय प्रतिलिपी

click your download filr

सुचना १

click downloaded file

सुची दर्ता

click heredowonlod file

प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

फाइलमा किलिक गर्नुहोस सूचना पढ्नलाई।

२०७२\७३को आय,व्यय विबरण।

सूचना हेर्न सम्वन्धित फाईलमा click गर्नुहोस।

कार्यक्रम अधिकृत र ईनजिनियर पदको परिक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना(मन्त्रालयको निर्णय)।

click on .pdf file to download....

सौर्य सडक बत्ति जडान गर्न सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना।

Click on .pdf file to download.....

Pages