"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

श्रावण महिना दॆखि फाल्गुन महिनाको कर संकलन विवरण ।