FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण उप शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१.वडाको सिफारिस

२. जेष्ठ,असहाय,अपांगको परिचय पत्र

३. निवेदन/सहमतिको मागपत्र

४. नागरिकताको फोटोकपी

५. दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो

विषय: सूचना ।

विश्वमहामारीको रुपमा फैलिएको COVID-19 को जोखिमलाई मध्ये नजर गरी यस डडेल्धुरा जिल्ला सिल भएको सन्दर्भमा यस कार्यालयको अत्यावसेक सेवा बाहेकका सेवाहरु अर्को सुचना नहुन्जेल सम्म बन्द गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुरुप २०७७ जेष्ठ मसान्त पछि सम्झौता बन्द गर्ने निर्णय समेत भएको जानकारी गराइन्छ ।