"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अध्यक्ष - श्री लोक बहादुर ऐर  
   ९७४९५१७७५३ 

Nepali

वडा नं. १

icto

  • IO
  • icto
  • administrator