"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अध्यक्ष - श्री लोक बहादुर ऐर  
   ९७४९५१७७५३ 

Nepali
Image: 
Ward Contact Number: 
9749517753
Supporting Documents: 

वडा नं. १

icto

  • IO
  • icto
  • administrator