FAQs Complain Problems

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको बिवरण

लाग्ने समय: 
१ महिना
जिम्मेवार अधिकारी: 
महिला बालबालिका तथा समाज कण्ल्याण शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. वडाको सिफारिस

२. निवेदन पत्र

३. नागरिकताको फोटोकपी

४. तिन प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो

५. जन्म दर्ताको प्रतिलिपी

६. १ प्रति अपांगता झल्कने ठूलो फोटो

७. अस्पतालको सक्कलै जांच पुर्जी

८. अस्पतालको प्रमाणित पत्र

विषय: सूचना ।

विश्वमहामारीको रुपमा फैलिएको COVID-19 को जोखिमलाई मध्ये नजर गरी यस डडेल्धुरा जिल्ला सिल भएको सन्दर्भमा यस कार्यालयको अत्यावसेक सेवा बाहेकका सेवाहरु अर्को सुचना नहुन्जेल सम्म बन्द गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुरुप २०७७ जेष्ठ मसान्त पछि सम्झौता बन्द गर्ने निर्णय समेत भएको जानकारी गराइन्छ ।