विश्व वातावरण दिवश ५ जुन २०१६ अवसरमा उग्रतारा मन्दिर परिसरमा जेष्ठ २३ बृक्षारोपण कार्यक्रमका केहि झलकहरु।