FAQs Complain Problems

Welcome

Brief Introduction

Amargadhi is the Municipal center of Dadeldhura District in the Mahakali Zone of western Nepal. The district headquarter of Dadeldhura is located within it. At the time of the 1991 it had a population of 18,390 .All five VDC's member had been announcing that Amargadhi is a Municipality.This Municipality had been announcing in 2053 B.s. The cordinates of this Municipality is 29*18"north and 80*34.47 east.

Photo: 

विषय: सूचना ।

विश्वमहामारीको रुपमा फैलिएको COVID-19 को जोखिमलाई मध्ये नजर गरी यस डडेल्धुरा जिल्ला सिल भएको सन्दर्भमा यस कार्यालयको अत्यावसेक सेवा बाहेकका सेवाहरु अर्को सुचना नहुन्जेल सम्म बन्द गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुरुप २०७७ जेष्ठ मसान्त पछि सम्झौता बन्द गर्ने निर्णय समेत भएको जानकारी गराइन्छ ।