FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्र.अ को नाम प्र.अ को सम्पर्क नं विद्यालयको ईमेल विद्यालयको ठेगाना स्थापना मिति विद्यालयको कोड विद्यालय छनौट गर्नुहोस विद्यालय तह छनौट गर्नुहोसsort descending
श्री जनसेवा प्रा.वि. पथरोडा 9749808220 वार्ड न. ३ 730030020
श्री सिद्धनाथ आ.वि. चिरकिट्टे वार्ड न. ३ 730030011
श्री घटाल मा.वि नुवाकोट 9749808227 वार्ड न. ३ 730030027
श्री जनज्योति प्रा.वि. आदित्यपुर वार्ड न. २ 730030003
श्री अशिग्राम प्रा.वि. सेलागाउँ 974980821 वार्ड न. ५ 730030021
श्री असिग्राम प्रा.वि.सुनेडा 9749808217 वार्ड न. ४ 730030017
श्री लटेश्वर आ.वि. मालम वडा नं. १ 730030012
श्री महेन्द्र मा.वि. खलङ्गा 9749808229 वार्ड न. ५ 730030028
श्री कैलाश प्रा.वि. भक्तपुर वार्ड न. ६ 730030006
श्री भुमिराज प्रा.वि. शान्तिनगर ढुन्ढुने 9749808230 वडा नं. १ 730030030

Pages