FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अमरगढीको प्राकृतिक दृश्य

Read More

राष्ट्रिय विभूति बडाकाजी अमरसिँह थापाको स्मारक स्थल

Read More

उग्रतारा मन्दिर

Read More

घटाल थान प्राकृतिक दृश्य

Read More

अमरगढी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन

Read More

Welcome

Brief Introduction

Amargadhi is the Municipal center of Dadeldhura District in the Mahakali Zone of western Nepal. The district headquarter of Dadeldhura is located within it. At the time of the 1991 it had a population of 18,390 .All five VDC's member had been announcing that Amargadhi is a Municipality.This Municipality had been announcing in 2053 B.s. The cordinates of this Municipality is 29*18"north and 80*34.47 east.

Pages

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858777047
laxmipdupadhyaya@gmail.com/ cao@amargadhimun.gov.np

सूचना अधिकारी

      मिन राज ओझा

suchanaadhikari@amargadhimun.gov.np

     9858783919

                  

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व उप शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- १००००।-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन

२. उधोग वाणिज्य संघको सिफारिस

३. घरभाडा सम्झौताको पत्र

४. नागरिक्ताको प्रतिलिपी

५. चार किल्ला प्रमाणित

६. उधोग सर्जमिन मुचुल्का

७. उधोग दर्ताको प्रमाण

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व उप शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- १६०००।-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन

२. उधोग वाणिज्य संघको सिफारिस

३. घरभाडा सम्झौताको पत्र

४. नागरिक्ताको प्रतिलिपी

५. चार किल्ला प्रमाणित

६. उधोग सर्जमिन मुचुल्का

७. उधोग दर्ताको प्रमाण

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व उप शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- २०,०००।-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन

२. उधोग वाणिज्य संघको सिफारिस

३. घरभाडा सम्झौताको पत्र

४. नागरिक्ताको प्रतिलिपी

५. चार किल्ला प्रमाणित

६. उधोग सर्जमिन मुचुल्का

७. उधोग दर्ताको प्रमाण

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- २ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन निर्माण तथा वस्ति विकास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालयः- अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.८।-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. नागरिकताको प्रतिलिपि

२. जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. चार किल्ला खुलेको निवेदन

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- २ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन निर्माण तथा वस्ति विकास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालयः- अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.२।-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. नागरिकताको प्रतिलिपि

२. जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. चार किल्ला खुलेको निवेदन

४. कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन निर्माण तथा वस्ति विकास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालयः- अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.६।-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. नागरिकताको प्रतिलिपि

२. जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. चार किल्ला खुलेको निवेदन

४. कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन निर्माण तथा वस्ति विकास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालयः- अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.२।-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. नागरिकताको प्रतिलिपि

२. जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. चार किल्ला खुलेको निवेदन

वडा अध्यक्ष सम्पर्क नम्वर

क्र. स नाम, थर फोन नं. वडा नं.
1. लोक बहादुर ऐर 9868475851 वडा नं.१
2. हेमराज पन्त 9848731513 वडा नं.२
3. तिर्थ बहादुर ऐर 9848710661 वडा नं.३
4. परमान्द साहु 9868867450 वडा नं.४
5. टंक क्षेत्री 9848870572 वडा नं.५
6. केवी ताम्राकार 9863365546 वडा नं.६
7. खड्क बोहरा 9848733914 वडा नं.७
8. नर बहादुर सांकी 9848847101 वडा नं.८
9. जगत महर 9868702654 वडा नं.९
10 खेमराज भट्ट 9848446456 वडा नं.१०
11 धर्म सिँ धानुक 9868566724 वडा नं.११