FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्री त्रिपुरा सुन्दरी आ.वि. बिरखम्ब

प्र.अ को सम्पर्क नं: 
9849808219
विद्यालयको ठेगाना: 
विद्यालयको कोड: 
730030019