"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

नगर परिसदका निर्णय हरु २०७५ कार्तिक ०९ सम्मको ।

नगर परिसदका निर्णय हरु २०७५ श्रावन १३ सम्मको ।

नगर परिसदका निर्णय हरु २०७५ असार ९ सम्मको ।

नगर परिसदका निर्णय हरु २०७४ बैशाख ३ सम्मको ।

नगर परिसदका निर्णय हरु २०७४ चैत्र ५ सम्मको ।

२१ औ नगर परिषदका निर्णयहरु।

Click on the file to download.....

आ.व.२०७२\७३ लक्षित वर्ग कार्यक्रम र प्रगती विवरण।

डाउनलोड गर्न फाईलको हेडिङ्गमा किलिक्क गर्नुहोस।

२० अौ नगरपरिषदका निर्णयहरु।

Click here to download.

१९ अाै नगर परिषदका निर्णयहरु ।

१८ अाै नगर परिषदका निर्णयहरु ।

Pages

वर्तमान योजना