Error message

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2649 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Body: 

सूचना हेर्न सम्वन्धित फाईलमा click गर्नुहोस।

२०७२\७३को आय,व्यय विबरण।