"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

२०७१-७२ बार्षिक वित्तिय तथा भाैतिक प्रगती प्रतिवेदन।