"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

जगेडा कोष शिर्षक अन्तरगतका शिलवन्दी वोलपत्र आह्वान सूचना।