"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Phone: 
९८४८८०५४८४
Elected or Staff: 
Staff

हरी प्रसाद भट्ट