"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Phone: 
९८४८७२८८३३
Elected or Staff: 
Staff

यज्ञ बहादुर भण्डारी