"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Phone: 
९८४८७१७१९०
Elected or Staff: 
Staff

पुष्प राज पनॆरु