"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

पार्किग्ङ शुल्क सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।