"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Designation:

Phone: 
९८४८७६६७४१
Elected or Staff: 
Staff

रतन बहादुर एॆर