"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अन्तिम लॆखा परिक्षण सम्बन्धी सूचना ।