स्वच्छ सफा र सुन्दर सहर, सम्पूर्ण नगरबासीको एक मात्र रहर,डडेल्धुरा जिल्ला लाई मिति २०७३/०६/०१ गते देखि प्लास्टिक झोला आयात,बिक्री बितरण र प्रयोगमा गर्न रोक लगाउने निर्णय भएकोले सो निर्णय कार्यान्वयनमा सम्बध्द सबै पक्षको साथ, सहयोग र समर्थनको लागि अनुरोध छ।

राम्ररो ।
41% (12 votes)
सुधार गर्नु पर्नॆ ।
52% (15 votes)
ठिक ठिकै।
7% (2 votes)
Total votes: 29

तपाईलाइ नगरपालीकाको वॆबसाइट कस्तो लाग्यो ?