"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अमरगढी नगरपालिका कार्यलय ।

तुफानडाँडा,डडेल्धुरा

फोन: +०९६-४१०२२२,०९६-४१००२२

Please fill up the below form if you have any feedback.


 

 
1 Start 2 Complete

न.पा लाई सुझाव