"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Image: 

सार्बजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभाबकरिता कायम गर्ने सम्बन्धि नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।