FAQs Complain Problems

सम्पति कर भनेको क हो कति तिर्नु पर्छ ?

घर र जग्गाको मासिक भुक्तानी कर लाई सम्पति कर भनिन्छ र यो प्रत्येक बर्षमा तिर्नु पर्छ , सम्पति कर शुल्क मुल्याकंका आधारमा हुन्छ.।