"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अध्यक्ष - श्री खडक बहादुर बोहरा
         ९८४८८८९०१७

Nepali
Supporting Documents: 
Image: 
Ward Contact Number: 
 ९८४८८८९०१७

वार्ड न. ७

icto

  • IO
  • icto
  • administrator