"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Nepali

अध्यक्ष - श्री खडक बहादुर बोहरा
         ९८४८८८९०१७

Image: 

वार्ड न. ७

icto

  • IO
  • icto
  • administrator