"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अध्यक्ष - श्री गोविन्द राज भट्ट          
       ९८४८८५५४९८      

Nepali
Supporting Documents: 
Image: 
Ward Contact Number: 
       ९८४८८५५४९८

वार्ड न. ६

icto

  • IO
  • icto
  • administrator