"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अध्यक्ष : श्री खेम राज पाठक 
      ९८४८७६६७१५

Nepali
Supporting Documents: 
Ward Contact Number: 
९८४८७६६७१५

वार्ड न. ५

icto

  • IO
  • icto
  • administrator