"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अध्यक्ष : श्री खेम राज पाठक 
      ९८४८७६६७१५

Nepali

वार्ड न. ५

icto

  • IO
  • icto
  • administrator