"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अध्यक्ष -  श्री दिपेन्द्र थापा       
     ९८४८७४०६३६    

Nepali
Supporting Documents: 
Ward Contact Number: 
९८४८७४०६३६

वार्ड न. ४

icto

  • IO
  • icto
  • administrator