"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अध्यक्ष -  श्री गोविन्द राज बोहरा  
         ९८५१०३२६९०

Nepali
Supporting Documents: 
Ward Contact Number: 
 ९८५१०३२६९०

वार्ड न. ३

icto

  • IO
  • icto
  • administrator