"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Nepali

अध्यक्ष - श्री मनोरथ खडायत 
      ९८४८७२८४४२ 

Image: 

वार्ड न. २

icto

  • IO
  • icto
  • administrator