"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अध्यक्ष - श्री मनोरथ खडायत 
      ९८४८७२८४४२ 

Nepali
Image: 
Ward Contact Number: 
९८४८७२८४४२ 
Supporting Documents: 

वार्ड न. २

icto

  • IO
  • icto
  • administrator