"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

नेपालका लागि अमेरिकि राजदुत Alaina B. Teplitz लाई अमरगढि नगरपालिकामा स्वागत गर्नु हुदै अ.न.पा. का मयेर बिशेश्वोर ओझा