"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

आ.व २०७३-७४ को प्रथम चौमासिक सामजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली।