"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अमरगढी नगरपालिकाको सम्पूर्ण तथ्यांक विवरण (शिक्षा ,स्वास्थ्य ,संचार ,जनसंख्या र नगरपालिका भित्र कार्यरथ जनप्रतिनिधि ,कर्मचारी लगायत अन्य विवरणहरु) ।