"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Body: 

Click pdf file to view

अमरगढी नगरपालिकाको शिक्षा ,स्वास्थ्य ,जनसंख्या (जनजाती ,जनधन्त्वो ) ,नक्सा ,बैंक तथा बितिय संस्थाहरु ,सूचना तथा संचार सेवाहरु ,जनापर्तिनिधि ,पदाधिकारी ,कर्मचारी ,खानेपानी तथा बिधुतिय सेवाको सम्पूर्ण विवरण ग्राफिकल चार्ट सहित ।।।