"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अमरगढी नगरपालिकाका मेयेर र उपमेयर उपस्थित भएका विभिन्न कार्यक्रमहरु