"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

कार्यक्रम अधिकृत र ईन्जिनियर पदका लागि आवेदन स्वीकृत र परिक्षा सम्बन्धी सूचना।