"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Photo: 

Designation:

Email: 
bpn14ojha@gmail.com
Phone: 
9858751493
Elected or Staff: 
Elected Official

Bisheshwor Prasad Ojha (Bipin)